Algemene voorwaarden

Deze website is automatisch vertaald. De Duitse en Engelse versie zijn van toepassing.

§ 1 Applicability

De huidige algemene voorwaarden bestaan uit de afspraken tussen de consument en CODE-ZERO BV, Uiterweg 153, 1431AD Aalsmeer, Nederland, voor ieder contact via onze webshop.

§ 2 Conclusion of Contract

De afbeeldingen en kleuren op onze website www.code-zero.com kunnen afwijken van het daadwerkelijke product..

§ 3 Liability

Voor al onze producten geldt dat de wettelijke bepalingen van kracht zijn, zolang er in alinea 3 van onze algemene voorwaarden niks anders is beschreven.

(1) Wij zijn verantwoordelijk, buiten de wettelijke verplichting, voor beschadiging of de compensatie van kosten volgens bepalingen (a) en (b):

(a) In geval van opzettelijke of grove nalatigheid is onze aansprakelijkheid onbeperkt. In geval van simpele onachtzaamheid, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de schending van de contractuele naaigoed verplichting. (Verplichting die ervoor zorgt dat het verschuldigde resultaat, dat is afgesproken met de consument alsnog wordt geleverd. In dit geval gaat onze aansprakelijkheid tot de afzienbare oplopende schade.

(b) Het voorbehoud van aansprakelijkheid zoals beschreven in paragraaf (a) gaat niet op als we vermoeden dat er frauduleus is omgegaan met de producten of dat we schade ontdekken die invloed heeft op de levensduur van het product, lichamelijk letsel of het welzijn van de consument. Als wel ook voor de klant claim volgens de Duitse Productaansprakelijkheid wet.

(2) Zo ver als dat de aansprakelijkheid is gekaderd en begrensd tegenover ons, hetzelfde geldt voor de individuele aansprakelijkheid voor schade van onze wettelijke vertegenwoordigers en onze plaatsvervangende agenten.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

Wij houden het eigendom over de goederen tot de volledige betaling is voldaan.

§ 5 Consumentenbescherming

Wij doen niet actief mee aan consumentenbescherming en wij zijn ook niet verplicht om dit te doen.